פורסם בתאריך 10/10/2020

רואה חשבון בנתניה

חיוב מס על מכירת מקרקעין הינו סוג של רווח הון אשר החיוב במס בגינו נקבע בחוק מיסוי מקרקעין אך בפועל על פי
הוראות החוק החיוב הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה על פי הוראות סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין.
–לענין שיעורי המס והזיכויים ממנו יראו את השבח כפי שנקבע עלפי לוק זה כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנה שבה נעשתה המכירה.—
לכן ניתן לקזז הפסדים מול שבח מקרקעין אך בכפוף להנחיות בסעיפים הספציפיים בפקודת מס הכנסה.

סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מאפשר קיזוז הפסד עסקי מול כל הכנסה באותה שנה.

סעיף 28 ב מאפשר לקזז הפסד עסקי בשנה שאחרי ההפסד אם לא נוצל במלואו מול רווח הון בעסק. המשמעות שניתן לקזז הפסד
עסקי המועבר לשנה הבאה מול מבנה שנמכר ושימש את העסק בלבד.
היות ובמשרדי מיסוי מקרקעין אין מידע על ההפסד של המוכר נדרש אישור ממס הכנסה
על הגובה ההפסד הניתן לקיזוז מול השבח מקרקעין.
הפסד שנגרם בשנת המס של מכירת הנכס לא ניתן לקיזוז . פקיד השומה לא יאשר הפסד שוטף טרם הגשת הדוח לשנת ההפסד על מנת

לבחון את אמיתות ההפסד וכן האם קוזז מול הכנסה אחרת.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.