פורסם בתאריך 10/10/2020

רואה חשבון בנתניה

מענקי סיוע זכאות למענק קורונה.
עדכוני קורונה
מסמך זה מהווה עדכון לאישור במליאת הכנסת להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א- 2020, התוכנית של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ״ץ להרחבת רשת הביטחון הכלכלית.
הצעת החוק הוגשה על רקע ההגבלות החמורות על המשק, ומובאים בה תיקונים הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעניק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים, בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו והסגר הנוכחי, נוכח משבר הקורונה. בנוסף כולל החוק מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה, הקלות לעסקים קטנים ודחייה של מנגנון הפחתת דמי האבטלה.
אנו במשרד שמש ששון ושות' נמשיך בסיוע לעסקים תוך התאמה לתוכנית העדכנית ונפעל לשיפור הסיוע לעסקים שלא קיבלו סיוע בתוכנית הנוכחית.
עיקרי התוכנית:
א. כללי
ניתן יהיה לקזז חובות של מענקים ששולמו ביתר לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
ב. מענק הוצאות קבועות הקלות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר
בהצעת החוק נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף, במקום 40% פגיעה עד כה.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.